دبستان پسرانه غیر انتفاعی علامه دهخدا
شهرستان کاشان

 
تاريخ : جمعه یکم فروردین ۱۳۹۳
 

13ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳
http://atasheentezar.persiangig.com/monasebat2/1_fatemie_be1.gifارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳

 

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

همسایگان ایران

جغرافیای پنجم

کشور

پایتخت

دین

زبان

رود

دریاچه

کوه مهم

بندرمهم

ترکمنستان

عشق آباد

اسلام

ترکمنی

آمودریا

******

********

******

آذربایجان

باکو

اسلام

ترکی

ارس

مینگه چاو

قفقاز

باکو

ارمنستان

ایروان

ارمنی

ارمنی

ارس

سوان

قفقاز

******

ترکیه

آنکارا

اسلام

ترکی

دجله.فرات قزل ایرماق

وان

آرارات

استانبول ازمیر

عراق

بغداد

اسلام

عربی

دجله و فرات

******

*****

بصره

افغانستان

کابل

اسلام

فارسی دری پشتو

هیرمند

******

هندوکش

******

پاکستان

اسلام آباد

اسلام

اردو

سند

******

******

کراچیارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

رابطه اعداد

 

 
 دانلود با لینک اصلی دانلود با لینک کمکی
 دانلود دانلودارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

 

درموادجامدمولکول ها فقط درکنار هم می لغزند

دراین حالت ماده شکل و حجم معینی دارد.

 

 

درحالت مایع مولکول ها برروی هم سرمی خورند

دراین حالت ماده حجم مشخصی دارد اماشکل مشخصی ندارد.

 

 

مولکول ها آزادانه حرکت می کنند.

دراین حالت ماده نه حجم مشخصی دارد نه شکل مشخص
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

 

درموادجامدمولکول ها فقط درکنار هم می لغزند

دراین حالت ماده شکل و حجم معینی دارد.

 

 

درحالت مایع مولکول ها برروی هم سرمی خورند

دراین حالت ماده حجم مشخصی دارد اماشکل مشخصی ندارد.

 

 

مولکول ها آزادانه حرکت می کنند.

دراین حالت ماده نه حجم مشخصی دارد نه شکل مشخصارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

 

 

 

نـــور و  رنـــگارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

 

عکس و تصویر

 

عکس و تصویر
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

نمونه امتحان مدادکاغذی ریاضی دی ماه 93

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳
 

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳
 

بارتاب منظم و نامنظم

 
بارتاب منظم و نامنظم
 

نور خورشید و آینه تخت

نور خورشید و آینه تخت
 

نمونه هایی از بازتاب منظم و نامنظم

نمونه هایی از بازتاب منظم و نامنظم

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳
آرتور وارد نویسنده آمریکایی می گوید:

معلم معمولی مطلب را به دانش آموز می گوید

معلم خوب آن را توضیح می دهد

معلم بهتر آن را نشان می دهد

و...

بهترین معلم به دانش آموز الهام می بخشد.

هوراس مان می گوید:

معلمی که بخواهد بدون ایجاد میل و رغبت در دانش آموزان به انها چیزی بیاموزد همانند آهنگری است که بر آهن سرد ضربه می زند.
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳

 

کلمات مفرد وجمع 

 ارسال توسط خانم صالحون

اسلایدر