دبستان پسرانه غیر انتفاعی علامه دهخدا
شهرستان کاشان

 
تاريخ : جمعه یکم فروردین 1393
 

13ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن 1393

 

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

همسایگان ایران

جغرافیای پنجم

کشور

پایتخت

دین

زبان

رود

دریاچه

کوه مهم

بندرمهم

ترکمنستان

عشق آباد

اسلام

ترکمنی

آمودریا

******

********

******

آذربایجان

باکو

اسلام

ترکی

ارس

مینگه چاو

قفقاز

باکو

ارمنستان

ایروان

ارمنی

ارمنی

ارس

سوان

قفقاز

******

ترکیه

آنکارا

اسلام

ترکی

دجله.فرات قزل ایرماق

وان

آرارات

استانبول ازمیر

عراق

بغداد

اسلام

عربی

دجله و فرات

******

*****

بصره

افغانستان

کابل

اسلام

فارسی دری پشتو

هیرمند

******

هندوکش

******

پاکستان

اسلام آباد

اسلام

اردو

سند

******

******

کراچیارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

رابطه اعداد

 

 
 دانلود با لینک اصلی دانلود با لینک کمکی
 دانلود دانلودارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 

درموادجامدمولکول ها فقط درکنار هم می لغزند

دراین حالت ماده شکل و حجم معینی دارد.

 

 

درحالت مایع مولکول ها برروی هم سرمی خورند

دراین حالت ماده حجم مشخصی دارد اماشکل مشخصی ندارد.

 

 

مولکول ها آزادانه حرکت می کنند.

دراین حالت ماده نه حجم مشخصی دارد نه شکل مشخص
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 

درموادجامدمولکول ها فقط درکنار هم می لغزند

دراین حالت ماده شکل و حجم معینی دارد.

 

 

درحالت مایع مولکول ها برروی هم سرمی خورند

دراین حالت ماده حجم مشخصی دارد اماشکل مشخصی ندارد.

 

 

مولکول ها آزادانه حرکت می کنند.

دراین حالت ماده نه حجم مشخصی دارد نه شکل مشخصارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 

 

 

نـــور و  رنـــگارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 

عکس و تصویر

 

عکس و تصویر
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

نمونه امتحان مدادکاغذی ریاضی دی ماه 93

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
 

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393
 

بارتاب منظم و نامنظم

 
بارتاب منظم و نامنظم
 

نور خورشید و آینه تخت

نور خورشید و آینه تخت
 

نمونه هایی از بازتاب منظم و نامنظم

نمونه هایی از بازتاب منظم و نامنظم

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393
آرتور وارد نویسنده آمریکایی می گوید:

معلم معمولی مطلب را به دانش آموز می گوید

معلم خوب آن را توضیح می دهد

معلم بهتر آن را نشان می دهد

و...

بهترین معلم به دانش آموز الهام می بخشد.

هوراس مان می گوید:

معلمی که بخواهد بدون ایجاد میل و رغبت در دانش آموزان به انها چیزی بیاموزد همانند آهنگری است که بر آهن سرد ضربه می زند.
ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393

 

کلمات مفرد وجمع 

 ارسال توسط خانم صالحون
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ارسال توسط خانم صالحون

اسلایدر